פרשת קרח שנת תשנ"ט

  • מר משה מושקוביץ
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

ישיבת הר עציון בית מדרש האלקטרוני (ב.מ.א.)

************************************

פרשנות בפרשת השבוע

- שאלות לדיון וללימוד עצמי, ע"י משה מושקוביץ, לזכרה של אורה מושקוביץ ע"ה

*****************

פרשת קרח

 

ניתן להוריד דפים אלה במלואם (כולל כל המקורות) באתר האינטרנט שלנו:

http://www.etzion.org.il/iyun/parsha-m.htm

 

חזקוני.

פרק יח' פסוק א':

 

שאלות:

 

1.   קרא את הפסוקים הראשונים ומצא מה הבעיה הניצבת לפני פרשננו?

2.   העובדים את עבודת המקדש - הם הנושאים באחריות. מה הרעיון בכך?

3.   איך יתכן שעל מחשבת פיגול של בעלי הקרבן ייענשו הכהנים?

4.   למה צריך כוונה מלאה מצד הבעלים?

5.   איך תגביר את המושג: "ביזוי קדשים"?

6.   מה היה תפקיד הכהנים לפי כל זה?

7.   במה מרד קרח ועדתו מסייעים בהסברת הענין כאן?

 

 

רבינו בחיי.

פרק יח' פסוקים א',ג':

 

שאלות:

 

1.   מהו הקושי לדעתו בפסוק א' ומהי תשובתו לכך?

2.   מה לומד פרשננו מן הנאמר בפסוק ג'?

3.   מה בדיוק היה הדין כאן ולמה כל כך חשוב שכל אחד יעשה את שלו ורק את שלו?

4.   למה אין מקום לספונטניות ולהתנדבות בעבודת המקדש?

 

רמב"ן.

פרק יח' פסוק י':

 

שאלות:

 

1.   בתחילת דבירו אומר פרשננו "חלילה חלילה" מה בדיוק לא יעלה על דעתנו כאן?

2.   מה פירש: "תמיהות מתקיימות" ואיך זה שייך לכאן?

3.   מהי דעת האבן - עזרא כאן?

4.   פרשננו קובע כי ההיא כאן היה היא השאלה ומיועדת להיות "שאלת הנסיון" - מה פירוש?

5.   מהי דעת פרשננו בהעמדת השאלה כאן?

6.   לאור כל זאת מהו פירוש?

 

ספר החינוך - שפט שלא יתעסקו הכהנים בעבודת הלוויים ולא הלוויים בעבודת הכהנים.

פרק יח' פסוק יט':

 

שאלות:

 

1.   מהי בדיוק המצווה עליה נצטווינו כאן?

2.   מהו הקושי בה?

3.   יאוש, עצלה ושיכחה, איך זה שייך לענין קיום מצוות בכלל ולענייננו במיוחד?

4.   התוכל לפרט במיוחד מה שייך ענין היאוש לכאן?

5.   פרשננו נותן ביאור פסיכולוגי על תפקיד המוטל על יותר מאדם אחד, התוכל לבאר להרחיב ולהביא דוגמאות נוספות?

6.   איך מבאר פרשננו את האמירה המגוטטת מן הגמרא במסכת עירובין?

 

מלאכת מחשבת.

פרק יח' פסוק כ':

 

שאלות:

 

1. מה הם הקשיים האפשריים בפסוק עליהם מנסה פרשננו להשיב?

2.   מה פירוש: "שהכהנים לא יהיו משועבדים אל ישראל" הרי עדיין המציאות היא כזאת?

3.   מה המובן של המושג: "משולחן גבוה זכו"?

4.   מה המצב הפורמלי וגם רעיוני בקשר לחלוקת הארץ והנחלתה לשבטים?

 

משך חכמה.

פרק יח' פסוק כ':

 

שאלות:

 

1.   מהו הקושי בפסוק המצריך ביאור?

2.   דוד המלך מונה ארבע אפשרויות שליליות העשויות לגרום לו בושות, התוכל למנותם ולהסבירם?

3.   איך ניתן להסביר שאף תורה שאדם שכח יש לו שכר על לימודה?

 

****************************

כדי להרשם יש לשלוח בקשה לכתובת

  [email protected]

עם התוכן:

  GET YHE-TEST H-SUBSCRIBE.

 

קיימת גם מערכת שיעורים באנגלית.   כדי לקבל רשימת השיעורים, יש לשלוח בקשה לכתובת:

  [email protected]

 עם התוכן:

   GET YHE-ABOUT COURSES.

 

בשאלות אפשר לפנות למשרד הישיבה 02-9931-456 ולבקש את משרד האינטרנט, או לכתוב לכתובת [email protected]

*******************************

כל הזכויות שמורות   1999   ישיבת הר עציון