דילוג לתוכן העיקרי

קרח | תשנ"ט

מר משה מושקוביץ
לזכרה של אורה מושקוביץ ע"ה
12.06.1999

חזקוני

 

פרק יח' פסוק א':

 

 

שאלות:

 

1.   קרא את הפסוקים הראשונים ומצא מה הבעיה הניצבת לפני פרשננו?

2.   העובדים את עבודת המקדש - הם הנושאים באחריות. מה הרעיון בכך?

3.   איך יתכן שעל מחשבת פיגול של בעלי הקרבן ייענשו הכהנים?

4.   למה צריך כוונה מלאה מצד הבעלים?

5.   איך תגביר את המושג: "ביזוי קדשים"?

6.   מה היה תפקיד הכהנים לפי כל זה?

7.   במה מרד קרח ועדתו מסייעים בהסברת הענין כאן?

 

 

רבינו בחיי

פרק יח' פסוקים א',ג':

 

שאלות:

 

1.   מהו הקושי לדעתו בפסוק א' ומהי תשובתו לכך?

2.   מה לומד פרשננו מן הנאמר בפסוק ג'?

3.   מה בדיוק היה הדין כאן ולמה כל כך חשוב שכל אחד יעשה את שלו ורק את שלו?

4.   למה אין מקום לספונטניות ולהתנדבות בעבודת המקדש?

 

רמב"ן

פרק יח' פסוק י':

 

שאלות:

 

1.   בתחילת דבירו אומר פרשננו "חלילה חלילה" מה בדיוק לא יעלה על דעתנו כאן?

2.   מה פירש: "תמיהות מתקיימות" ואיך זה שייך לכאן?

3.   מהי דעת האבן - עזרא כאן?

4.   פרשננו קובע כי ההיא כאן היה היא השאלה ומיועדת להיות "שאלת הנסיון" - מה פירוש?

5.   מהי דעת פרשננו בהעמדת השאלה כאן?

6.   לאור כל זאת מהו פירוש?

 

ספר החינוך - שפט שלא יתעסקו הכהנים בעבודת הלוויים ולא הלוויים בעבודת הכהנים

פרק יח' פסוק יט':

 

שאלות:

 

1.   מהי בדיוק המצווה עליה נצטווינו כאן?

2.   מהו הקושי בה?

3.   יאוש, עצלה ושיכחה, איך זה שייך לענין קיום מצוות בכלל ולענייננו במיוחד?

4.   התוכל לפרט במיוחד מה שייך ענין היאוש לכאן?

5.   פרשננו נותן ביאור פסיכולוגי על תפקיד המוטל על יותר מאדם אחד, התוכל לבאר להרחיב ולהביא דוגמאות נוספות?

6.   איך מבאר פרשננו את האמירה המגוטטת מן הגמרא במסכת עירובין?

 

מלאכת מחשבת

פרק יח' פסוק כ':

 

שאלות:

 

1. מה הם הקשיים האפשריים בפסוק עליהם מנסה פרשננו להשיב?

2.   מה פירוש: "שהכהנים לא יהיו משועבדים אל ישראל" הרי עדיין המציאות היא כזאת?

3.   מה המובן של המושג: "משולחן גבוה זכו"?

4.   מה המצב הפורמלי וגם רעיוני בקשר לחלוקת הארץ והנחלתה לשבטים?

 

משך חכמה

פרק יח' פסוק כ':

 

שאלות:

 

1.   מהו הקושי בפסוק המצריך ביאור?

2.   דוד המלך מונה ארבע אפשרויות שליליות העשויות לגרום לו בושות, התוכל למנותם ולהסבירם?

3.   איך ניתן להסביר שאף תורה שאדם שכח יש לו שכר על לימודה?

 

תא שמע - נודה לקבלת תגובות על שיעור זה (כולל תקציר קולע לשיעור, המלצות לשיוך לתחומים וכל הערה או שאלה)