שיעור 10 - מה שמו של הקב"ה - מעמד הסנה חלק ה

  • הרב יעקב מדן

download