דילוג לתוכן העיקרי

קש"ת - שיעורים בספר שמות

הסדרה מבארת את ארבעת הפרקים הראשונים בספר שמות ודן במשמעויות העמוקות הנגזרות מהם.