שיעור 8 - משה מתמנה לשליח ה', מעמד הסנה חלק ג

  • הרב יעקב מדן

download