דילוג לתוכן העיקרי

אמירת סליחות וי"ג מידות

הרב יאיר קאהן
10.09.2008
31:57 זמן האזנה

מהי המשמעות של אמירת הסליחות בחודש אלול? הגרי"ד סולובייצ'יק הצביע על דמיון רב הקיים בין הסליחות ואמירת שלוש עשרה המידות לבין התפילה, המצביע על כך שהסליחות הן סוג של תפילה. אולם בניגוד לתפילה היומיומית, שהיא עבודת ה' שבלב, הסליחות הן ביטוי לתפילה בעת צרה, הנלמדת ממצוַת התקיעה בחצוצרות. כך ניתן להבין מדוע הסליחות נאמרות בלילה דווקא, מדוע במוקדן עומדת אמירת י"ג מידות הרחמים – שחזור מעמד הצור, שבו התגלה הקב"ה למשה רבנו בגילוי השכינה המירבי האפשרי לבני אדם. "ברית כרותה לי"ג מידות", שכאשר אומרים אותם, כביכול מתגלה הקב"ה ומתקרב אל המתפללים.

תא שמע - נודה לקבלת תגובות על שיעור זה (כולל תקציר קולע לשיעור, המלצות לשיוך לתחומים וכל הערה או שאלה)