דילוג לתוכן העיקרי

המעלות ממעמקים

ספרו של הרב יהודה עמיטל זצ"ל 'המעלות ממעמקים', איננו אלא תמצית שבכתב לתורה שבעל־פה, שלימד והדריך הרב לתלמידיו במהלך השנים. מלחמת יום הכיפורים, שהביאה לניתוק ממושך של רבים מבני הישיבה מבית המדרש, כמו גם טלטלה משמעותית שגרמה המלחמה בפנים שונות לחברה הישראלית, כל אלו שכנעו את הרב שיש מקום וצורך בהוצאת ספר זה לאור. המעלות ממעמקים בקובץ אחד