דילוג לתוכן העיקרי

על ניסיך (וידאו) | חנוכה תשפ"ב

על משמעותו של הנס בתורה, בגמרא, בהלכה ובמחשבה