דילוג לתוכן העיקרי

עבודת התפילה (שמע)

מטרת הסדרה היא לעבור על הלכות יסודיות בתפילה תוך עיון בסוגיא ולהוציא מכך מסקנות 'הלכה למעשה' גם לעבודת הנפש בתפילה.