דילוג לתוכן העיקרי

עבודת יום הכיפורים (וידאו)

מה העבודה הזאת לכם? בסדר עבודת יום הכיפורים עלולים הלומדים והמתפללים לראות אוסף של פרטים טכניים. בחמישה שיעורים מעמיד הרב אברהם סתיו את הלומדים על משמעויות רוחניות עמוקות שבעבודה.