דילוג לתוכן העיקרי

חיי משה רבנו

חיי משה רבנו

(מסיבות טכניות הסדרה לא תצא לפועל הסמסטר - אתכם הסליחה) סדרת השיעורים תוקדש לעיון בדמותו של גדול הנביאים והמנהיגים שקמו לעם ישראל – משה רבנו. נעקוב אחרי סיפוריו של משה החל בלידתו ובצעדיו הראשונים כנביא וכמנהיג, דרך תקופת השיא שבה משה משמש מתווך בין ה' לעמו אחרי הבגידה של חטא העגל, עבור בהדחת משה מן ההנהגה בעקבות מי מריבה וכלה בנאומו הגדול של משה בספר דברים – נאום הגורם לקולו של משה להמשיך להדהד באוזני הדורות הבאים ולהנהיג את העם גם אחרי מותו. בסופו של מסענו נבקש להעמיד תמונה חדשה, עמוקה ומורכבת יותר של משה, על כוחותיו המופלאים ועל חולשותיו המעטות, על חדוות הבחירה על ידי הא-ל ועל הסבל שבשליחות הכפויה, על האהבה הגדולה לעם ועל הקושי שבהתמודדות עימו.