דילוג לתוכן העיקרי

ד"ת קצרים - הלכות שבת אקטואליות

בשיעוריו דן הרב אביעד ברטוב בענייני מלאכות בשבת, תוך דגש כשאלות רלוונטיות שימושיות ומקוריות.