דילוג לתוכן העיקרי

עין איה (שמע)

הרב מיכאל אדרעי עומד על מקומו וחשיבותו של החיבור 'אין איה' של הראי"ה קוק, ומלקט כ־11 סוגיות מדגמיות מתוכו.