דילוג לתוכן העיקרי

שיעורי עיון במסכת בבא קמא פרק החובל (שמע)

שיעורי עיון בסוגיות מן הפרק השמיני במסכת בבא קמא.