דילוג לתוכן העיקרי

גמרא בבא בתרא (שמע)

ארבעה שיעורים בעיון בסוגיות מרכזיות מפרק יש נוחלין, השמיני במסכת בבא בתרא.