דילוג לתוכן העיקרי

גמרא בבא קמא פרק החובל

הרב שמואל שמעוני דן בשיעוריו בסוגיות מן הפרק השמיני במסכת בבא קמא. הלימוד בעיון, ומלווה במקורות ובהדרכה בהירה.