דילוג לתוכן העיקרי

גמרא גיטין

סיכומי שיעורים שהועברו בישיבה במסכת גיטין, בעיקר על סוגיות בפרקים שני, שלישי ותשיעי, מפי ראשי הישיבה ורבניה.