דילוג לתוכן העיקרי

שיעורי עיון במסכת גיטין פרק המגרש (שמע)

תשעה ־עשר שיעורים על תשעה דפים בפרק התשיעי במסכת גיטין. השיעורים עוסקים בשאלות מרכזיות העולות מן הסוגיות הנלמדות, ודנים בהן בעיון.