דילוג לתוכן העיקרי

גמרא שבועות

הרב שמואל שמעוני דן בשיעוריו בסוגיות מן הפרק השלישי במסכת שבועות, שנלמדה בזמן הקיץ בישיבה. הלימוד בעיון, ומלווה בהדרכה בהירה.