דילוג לתוכן העיקרי

הלכה בנביאים ראשונים

הלכה בנביאים ראשונים


(תשפ"ד) (יום ב') (פעם בשבועיים) סדרה זו תעסוק בעניינים  ושאלות הלכתיות שעלו בספרי נביאים ראשונים. נעבור ספר ספר ונלמד סוגיות הלכתיות המוזכרים מפורשות וכן את אלה שחז"ל רמזו להם. דוגמאות לסוגיות: בספר יהושע: מרידה במלך ישראל, מצוות תלמוד תורה יומם ולילה, מלחמה בשבת, כל ישראל ערבין זב"ז. בספר שופטים: עליה למשכן, נזיר שמשון, בגד אישה (יעל), אישה שופטת (דבורה), גרות לשם נישואין.