דילוג לתוכן העיקרי

קש"ת - הלכות שביעית עם הרב ישי יסלזון

לקראת שנת השמיטה תשפ"ב הבעל"ט ננסה לפרוש את הסוגיות הנוגעות להלכות שמיטה מן המקורות ולמעשה. בעקבות סדר הרמב"ם בהלכות שמיטה נקיף את הדינים המיוחדים לשנה זו. נשתדל ללמוד בעיון כל אחת מן הסוגיות ולגעת גם בהשלכות הלכה למעשה.