דילוג לתוכן העיקרי

איש האמונה (שמע)

פרקים בהגותו של הגרי"ד סולובייצ'יק, בעקבות ספרו 'איש האמונה הבודד'.ניסיון להתחקות אחר רעיונותיו של הרב, כביטוי לעולמו ולהשקפת עולמו הייחודית.