דילוג לתוכן העיקרי

עיון במצוות בעקבות המנחת חינוך

עיון במצוות


(תשפ"ג-תשפ"ד) (יום ה') בהמשך לסדרת השיעורים משנת תשפ"ג, נמשיך אי"ה גם השנה את עיוננו מידי שבוע באחת מן המצוות בספר מנחת חינוך. כמובן, לא נמצה בשיעור אחד את מכלול הנקודות שבהן דן המנחת חינוך, אך נשתדל להתייחס לחלק מן הנקודות המרכזיות ולדון בהן, פעמים רבות כמנוף לעיון בשאלות מרכזיות הנוגעות למצווה הנידונה וגדריה.