דילוג לתוכן העיקרי

שיעורי עיון במסכת בבא בתרא פרק יש נוחלין (שמע)

פרק יש נוחלין, השמיני במסכת בבא בתרא, עוסק בענייני ירושה. ארבעת  שיעורי סדרה זו עוסקים בבירור, בעיון ובדיון סביב מספר יסודות מסוגיות הפרק.