דילוג לתוכן העיקרי

שיעורי עיון במסכת בבא מציעא פרק שניים אוחזין (שמע)

במהלך עשרים ושלושה שיעורים בעיון, סוקר הרב עזרא ביק את הסוגיות המרכזיות בפרק שניים אוחזין, הראשון במסכת בבא מציעא.