דילוג לתוכן העיקרי

ירושלים המקראית א

על מהות ירושלים על פי תולדותיה. הנחת היסוד של סדרה זו היא שלמקומות בארץ ישראל יש צביון רוחני ייחודי בעל משמעות; המאורעות המתרחשים במקום, שיוכו השבטי וכיוצא באלו - כולם מבטאים את אופיו ומהותו המיוחדים ומגבשים את צביונו. הדברים אמורים ביחס לכל מקום בארץ ישראל, על אחת כמה וכמה ביחס לירושלים, ומגמת שיעורים אלו היא לחשוף את צביונה ומהותה הרוחניים של ירושלים כפי שהם עולים לאורך הדורות ולטעון כי ירושלים מחברת בתוכה שתי מלכויות: מלכות בשר ודם ומלכות ה'.