דילוג לתוכן העיקרי

ירושלים המקראית ב

בסדרה הקודמת, ירושלים המקראית א, עסקנו בכמה היבטים של מהות העיר ירושלים: ירושלים בתורה, הטופוגרפיה של העיר, נחלת בנימין כנחלת שכינה והעיר בתקופת הכיבוש וההתנחלות. סיימנו את שיעורינו במבוא לירושלים בימי דוד, הדן בבחירת ירושלים והמקדש ובבחירת בית דוד. בסדרה זו בכוונתנו לעסוק בפרוטרוט בימי דוד, שלמה וחזקיהו, ברקע לחורבן העיר והמקדש ובימי שיבת ציון.