דילוג לתוכן העיקרי

קש"ת - אדם וביתו

בסדרה זו הרב גורדין הולך בדרך אותה מתווה הרב יוסף דב הלוי סולובייצ'יק זצ"ל, ומבאר את ספרו "איש וביתו". הסדרה מתחילה בלמידת עקרונות מתוך סיפור אדם וחווה וממשיכה ודנה באספקטים שונים בברית הנישואין.