דילוג לתוכן העיקרי

קש"ת - הלכה יומית - שיעורים ומידות

לשיעורים ולמידות נודעת חשיבות מרכזית מאוד בעולמו של ישראל שומר המצוות. בירור מידות ושיעורים והצגת השלכות והלכות ביחס לתחומים שונים.