דילוג לתוכן העיקרי

קש"ת - אהבת ויראת האלוקים

בסדרה קצרה זו מבאר הרב ביק את מצוות אהבת ה' על צדדיה השונים.