דילוג לתוכן העיקרי

קש"ת - מהר"ל על פרשת השבוע

הסדרה מבארת את מחשבתו של המהר"ל בפירושו על התורה. הלימוד יתבסס על הספר "גור אריה", אך במידת הצורך ייעזר גם בכתביו האחרים.