דילוג לתוכן העיקרי

קש"ת - האיש והאגדה

הרב עמית משגב מנתח את דמויותיהם של התנאים ומציג את מגוון קווי המחשבה שלהם במחשבה ובהלכה. נראה כי יש קשר בין קורות חייו של חכם מסוים להכרעותיו ההלכתיות. התורה, בשונה ממתמטיקה, אינה אובייקטיבית ואינה נטולת הקשר: פסק הלכה יכול להיות נכון במצב מסוים, ואילו במצב אחר יכול שלא להתאים, ועל התנא להכריע במצב זה כיצד לנהוג.