דילוג לתוכן העיקרי

קש"ת - מדרש ופשט

ישנו פער גדול בין הנאמר בתורה על האבות לבין המתואר בחז"ל. הרב עזרא ביק מנסה לעשות סדר ולהסביר את המדרשים השונים.