דילוג לתוכן העיקרי

קש"ת - מחשבת ההלכה

ההלכה אינה מורכבת מפסיקה בלבד, אלא ישנה גם "רוח ההלכה". בנושא זה תעסוק הסדרה, ותנתח שאלות מהותיות הנובעות מההלכה, אך אינן "הלכתיות" במובן הפשוט של המילה.