דילוג לתוכן העיקרי

קש"ת - תפילת שמונה עשרה

עיון בתוכן ובנוסח הברכות של תפילת שמונה עשרה, על בסיסם של שלושה מקורות: הטקסט החז"לי של התפילה, הפסוקים שהיוו בסיס לברכות ומאמרי חז"ל מפורשים על הברכה.