דילוג לתוכן העיקרי

קש"ת - סיפורי רב נחמן

את רוב תורתו של רבי נחמן קיבלנו מתלמידו רבי נתן, והן דרשות שנכתבו על ידי רבי נתן. הסדרה תעסוק בסיפורים שסיפר רבי נחמן, ולא בתורות הקלאסיות שלו. רבי נחמן עבר איזו שהיא תפנית בחייו, ובעקבות אותה תפנית החל להעביר את דרשותיו במעשיות. מה עומקן של מעשיות אלו? מה ניתן ללמד בסיפור, שאי אפשר ללמד בדרשה?