דילוג לתוכן העיקרי

שיעורים לזכר אבא מורי ז"ל (שמע)

שיעורים לזכר הרב אהרן ליכטנשטיין מפי בנו הרב מאיר, שהועברו בבית כנסת אוהל יונה מנחם, בית שמש, לציון יום פטירתו. תבנית השיעורים [למעט היארצייט הראשון] היא עיון במאמר שמורינו ז"ל כתב, ובמסגרת השיעור לפרוס את תורתו ו'לשוחח' עמה, כולל הצעות עצמאיות של הרב מאיר לפיתוח הנושא. מתוך השיעורים משתקפת דמות דיוקנו בחלון, ושפתותיו דובבות בקבר.