דילוג לתוכן העיקרי

מאמר הפלאה

ספר של הכולל הגבוה. "לימוד מסכת נדרים ותחומי ההפלאה המרוכזים בו מעמיד את הדיבור האנושי במוקד העניין. איסור בל יחל מניח שהדיבור הוא מושג כה משמעותי שניתן לחלל אותו, דהיינו שיש בו קדושה משל עצמו, או לחילופין, שבכוח הדיבור להחיל קדושה עלחפצים ולקדשם כשם שבכוחו לקדש את המועדים והקרבנות. עולם הדיבור של מסכת נדרים קשור בקשר אדוק לעולם של קדושה ולא של איסורים." מתוך ההקדמה של הספר