דילוג לתוכן העיקרי

מאמר יבמין

ספר של הכולל הגבוה. אסופת חידושי תורה המועלה בזה על שולחן מרנן ורבנן, הִנה בבחינת דוכרן פתגמי, עדות חיה לעמל ויגיעת חברי הכולל המיוחד שבישיבת הר עציון בלימוד מסכת יבמות במרוצת שנת תשס"ב.