דילוג לתוכן העיקרי

המקדש במקרא א

ביסוד שיעוריו של הרב יצחק לוי עומדת השאיפה לנסות לקרב את תודעת המקדש ולחוש בחסרונו. הרב יצחק לוי סוקר את מופעיו של ירושלים והמקדש במקרא, מהותו, זיקת הר המוריה למקדש ועוד. תקוותנו להסביר בסדרה רב-שנתי זו תולדות השראת שכינה. 1. מבריאת העולם עד חנוכת המשכן. 2. מהות המשכן: עובדיו, מסעותיו ותחנותיו בארץ ישראל. 3. מיהושע דרך בנין הבית הראשון על ידי דוד ושלמה ועד חורבן הבית. 4. מבנה המשכן: חומרי בניה, תכנית, צבעים, כיוונים. 5. כלי המשכן, ארון כפורת וכרובים. 6. הארון: מבנה, בדים, מה לצידו, איסורים, תולדות שימוש בארון. 7. המזבח החיצון: שמותיו, איסורים וחובות הקשורים בו.