דילוג לתוכן העיקרי

מלחמות ה' - מלחמה ודיניה לאור ההלכה

מלחמות ה'


(אדר א' תשפ"ד) (יום ג') "וכי תבוא מלחמה בארצכם... ונושעתם לפני ה' אלוקיכם". מתוך הבנה זו שרואה במלחמות ישראל כמלחמות ה' ננסה לעמוד ולהעמיק בסוגיות הלמדניות וההלכתיות הקשורות לדיני מלחמה. דיני מלחמה ייחודיים משאר דיני התורה – אין הלכות מוגדרות ומסודרות כל כך בנושא זה וננסה בסדרה הנוכחית להגיש את הסוגיות לפני הלומד בתקווה שהדברים יועילו הן ללימוד התורה והן להבנה עמוקה יותר של חשיבות מוסר המלחמה, טוהר הכוונה של הלוחם וצדקתה של המלחמה כאשר היא נצרכת.