דילוג לתוכן העיקרי

שיעורים במחשבת ההלכה

עיונים יסודיים בפילוסופיה של ההלכה, במשמעות הרעיונית של דרכיה ואורחותיה ובמסרים הרעיוניים שלה