דילוג לתוכן העיקרי

רמב"ן על התורה (וידאו)

טעימה מפירוש הרמב"ן לשש פרשיות בספר בראשית. ניסיון לעמוד על הפרשנות המקומית, כתשקיף וכחלק מגישתו העקרונית של הרמב"ן בפירושו לתורה.