דילוג לתוכן העיקרי

רבבה - בין המנהיג לעדתו

"אשר יצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם" - בין המנהיג לעדתו. בתשע"ב התכבדנו להזמין את קהל בוגרינו להשתתף בימי עיון בחנוכה. ימי העיון התקיימו בשני הימים הראשונים של חנוכה – יום רביעי וחמישי כ"ה-כ"ו כסלו (21-22.12)  השיעורים, הדיונים והיחידות עסקו ביסודות ההנהגה התורנית, הציבורית והקהילתית בהשתתפות צוות הישיבה, ורבנים ומנהיגים מבחוץ. בחסות רבבה – תוכנית העשרה תורנית ע"ש ריבה קושיצקי ז"ל. לו"ז מלא