דילוג לתוכן העיקרי

רבבה - מורשתו ומשנתו של הרא"ל

"ובהעלות אהרון את הנרות". זו שנה הששית שאנו התכבדנו להזמין את קהל בוגרינו להשתתף בימי עיון בחנוכה, בחסות רבבה – תוכנית העשרה תורנית ע"ש ריבה קושיצקי ז"ל. ימי העיון התקיימו בימים רביעי וחמישי כז-כח בכסלו תשע"ו. השיעורים, השיחות והפאנלים עסקו ברבדים שונים באישיותו ובתורתו של מו"ר הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל, והועברו ע"י בני המשפחה, רבני ובוגרי הישיבה ומרצים נוספים.  ללו"ז המלאלצפייה בתמונות