דילוג לתוכן העיקרי

ד"ת קצרים - שפת אמת על התורה

בשיעורים קצרים לפרשת השבוע עוסק הרב עדיאל זימרן ברעיונות לפרשת השבוע ב"שפת אמת" האדמו"ר מגור. רעיונות שקנו שביתה בעולמם של רבים ונוגעים לעניינים שברוח.