דילוג לתוכן העיקרי

שיעורים בהלכות חושן משפט (שמע)

נזיקין, קניינים, עדויות ושותפויות - עיון ביסודות ובסוגיות מתחום חושן המשפט.