דילוג לתוכן העיקרי

ד"ת קצרים במחשבת הכוזרי

סקירה מקפת ומעמיקה של הנושאים המרכזיים לאורך ספר הכוזרי לריה"ל. תוכן, משמעות והשלכות.