דילוג לתוכן העיקרי

שיעורים במדרשי הלכה

מדרשי האגדה זוכים לספרות ענפה וללימוד הרבה. פסקי ההלכה אף הם אינם מקופחים. בתווך בין השניים מורגש חלל וחיסרון, שאותו באים מדרשי ההלכה למלא. לאחר דברי רקע נחוצים, נידונים בסדרה שלפנינו לא מעט מדרשי אגדה בסוגיות מגוונות ומעניינות.