דילוג לתוכן העיקרי

ד"ת קצרים בפרשת שבוע לאור המנחת חינוך

כמעט בכל פרשה מפרשיות השבוע אפשר למצוא היבטים הלכתיים. רבי יוסף באב"ד, בעל ה'מנחת חינוך', הרחיב בענייני הלכה אלו בעקבות 'ספר החינוך'. הרב עודד מיטלמן סוקר בעיון קצר את עיקרי הנושאים ההלכתיים האלו, ומגישם בצורה מעניינת לציבור הלומדים.